In Memoriam

B Edwards

EDWARDS Er serchus cof am frawd annwyl iawn sef BENJAMIN HYWEL (HUW) EDWARDS Court House, Casnewydd Bach hunodd Mai 31ain 2011 Trysorwn pob atgof amdanat Dy gyngor mor werthfawr o hyd Pob gweithred gredig yn dawel Fe gofiwn y cyfan i gyd. Byth mewn cof dy chwiorydd, dy frawd a'u teuluoedd

135 views

Messages