CHURCH SERVICES Today (Wednesday): Nasareth - 7yp, cwrdd dilchgarwch undebol yn Nasareth – Parchg. Wynn Vittle, Caerfyrddin. 2yp – cwrdd Gweddi. Sunday: English Congregational Church - 10.30 am, Rev William Owen. Tabernacl - 10.30yb, Mr D.R. Jonathon. Ysgol Sul y plam 9.30yb.

Bethel a Trinity uno gyda'r Tabernacl.Nasareth – Gymanfa Ganu ym Mlaenconin. St Mary's Church - 8am, holy communion; 11am, matins.