Death Notices & Obituaries

Heulwen Moreena Jones

JONES Heulwen Moreena Llandysilio Yn dawel ddydd Sadwrn, Mawrth 9, yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, Moreena gynt o Maes-y-bryn, Llandysilio, Clunderwen. Priod hoff y diweddar Barch Hywel Jones, mam annwyl Meurig a'r diweddar Myfanwy, mam-yng-gyfraith Islwyn a Sonya mam-gu gariadus, Angharad, Aneirin, Llywelyn, Briallen a Catrin hen-famgu balch Osian. Angladd gyhoeddus yngh Nghapel Pisga, Llandysilio, Ddydd Mawrth,19, Mawrth am 12 o'r gloch ac i ddilyn yn Amlosgfa Parc Gwyn Arberth am 1 o'r gloch. Blodau Teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at Ymchwil Cancr, trwy law Ken Davies a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Blaenwern, Clunderwen. Ffon; 01437 563319

313 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message