Death Notices & Obituaries

Violet Mary Lewis

Mrs Violet Mary Lewis (nee Smith) Neyland. The death occurred peacefully after a short illness at Withybush Hospital, Haverfordwest, on Sunday, May 5th aged 78 years. Loving and devoted wife of Malgwyn (Mal), loving mother of Brian, Kim and David and a much loved grandmother and great-grandmother. Funeral Service on Thursday, May 16th at St Clement's Church, Neyland, Milford Haven at 2p.m. Flowers if desired may be sent to the Church or to Glyn Thomas & Son Funeral Director, Freystrop, Haverfordwest. Tel: 01437 890571 Bu farw Vi yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, ddydd Sul 5fed Mai yn 78 oed, yn dilyn salwch byr. Gwraig gariadus a ffyddlon Malgwyn (Mal), mam gariadlawn Brian, Kim a David, mamgu a hen-famgu annwyl. Angladd gyhoeddus yn Eglwys St Clement's, Neyland, ddydd Iau 16eg Mai am 2 o'r gloch, ac yna i ddilyn ym mynwent Neyland. Croesawir blodau os dymunir yw ddanfon i'r Eglwys neu at Glyn Thomas a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Freystrop, Hwlffordd. Ffon: 01437 890 571

1394 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message