Death Notices & Obituaries

John Gomer Ellis Williams

Mr John Gomer Ellis Williams (Jac Pontiago) Fore dydd Mawrth, 7 Ionawr, yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, yn 95 mlwydd oed, gcariadus a ffrind gorau Joyce, tad a thad-yng-nghyfraith annwyl Meirion a Iona, Eleri ac Euros, 'Tyc' cefnogol Lisa, Rhodri ac Elinor, hen dad-cu balch Elis, Ester, Martha ac Ifan a brawd, brawd-yng-nghyfraith ac ewythr hoffus. Gwasanaeth cyhoeddus yng nghapel Harmoni, Pen-caer, ddydd Sadwrn, 18 Ionawr am 11 o'r gloch ac Amlosgfa Parc-gwyn, Arberth am 1.00 o'r gloch. Dim blodau ond rhoddion, os dymunir, tuag at Ward 7, Ysbyty Llwynhelyg neu Ganolfan Iechyd Abergwaun trwy law trefnydd yr angladd: Paul Jenkins a'i feibion Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys, Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB. Mr John Gomer Ellis Williams (Jac Pontiago) Tuesday, January 7th, at Withybush Hospital, Haverfordwest towards the end of his 95th year, dearly loved husband and best friend of Joyce; dearest father and father-in-law of Meirion and Iona, Eleri and Euros; supportive 'Tyc' of Lisa, Rhodri and Elinor; proud great-grandfather of Elis, Ester, Martha and Ifan and a dear brother, brother-in-law and uncle. Public service at Harmoni, Pen-caer, Saturday January 18th at 11.00am and Parc Gwyn, Narberth at 1.00pm. No flowers but donations, if desired, in support of Ward 7, Withybush or Fishguard Health Centre c/o Paul Jenkins & Sons Funeral Directors, Chapel of Rest, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB.

563 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message