Death Notices & Obituaries

Mrs Margaret Mary Rees

Mrs Margaret Mary REES Maenclochog. Yn dawel bore Mercher, 28ain Ebrill yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli, Margaret gynt o Llys-y-crug, Sunnymead a Festri, Maenclochog. Priod hoff y diweddar Hywel mam annwyl Russell, Glenda a Morwen mamgu gariadus Mark a Rebecca Chwaer ffyddlon Wil, Glyn, Winston, Terry a'r diweddar Peter a Glenda fach, chwaer-yng-nghfraith hoffus Angie, Pam a'r diweddar Llinos. Angladd breifat, gwasanaeth yng Nghapel Tabernacl, Maenclochog, ddydd Sadwrn, 8fed Mai am 1o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent y Pentre, Maenclochog. Fydd yr angladd yn teithio O Twmpath tuag at Capel Tabernacl am 12.40yp. Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at Dementia Cymru, Trwy law Ken Davies a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Clunderwen. Ffon: 01437 563319.

409 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message