Death Notices & Obituaries

Mrs Olwydd Bowen

Mrs Olwydd Bowen Arberth Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar ddydd Llun, 20fed Medi,Olwydd, gynt o Maes-yr-Odyn, Heol Kiln Parc, Arberth. Priod hoff y diweddar Raymond, modryb annwyl Ruth, Paul, Angharad a Cartrin. Gwasanaeth Angladdol ddydd Mawrth 5fed Hydref yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth, am 11.30 o'r gloch. Blodau teulu yn unig Ymohliadau pellach i Ken Davies a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Clunderwen. Ffon: 01437 563319

506 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message