Death Notices & Obituaries

Gillian Harries

HARRIES Gillian Yn dawel yn ei chartref ddydd Mercher, Hydref 6, 2021, Margaret Gillian Harries, Tymeini, Dinas Cross yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl Islwyn, mam gariadus Idris, Elin a Nia, mamgu a hen-famgu balch. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Gwener, Hydref 15 yng Nghapel Tabor am 11.30 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Machpelah. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i 'Sefydliad Paul Sartori' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

310 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message