Announcements

'Lal Blaennos' Thomas

THOMAS 'Lal Blaennos' Yn sydyn ar ddydd Sul, Rhagfyr 5, 2021, Sarah Jeanette 'Lal' Thomas, Blaennos, Blaenffos yn 97 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Trefor, mam a mam-yng-nghyfraith cariadus Gareth a Janet. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Rhagfyr 18 yng Nghapel Blaenffos am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir tuag at Ymatebwr Cyntaf Crymych neu Ambiwlans Awyr Cymru trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon: 01239 621192

315 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.