Announcements

Mrs Eirian Jacob Short

MRS EIRIAN JACOB SHORT (THOMAS gynt) Yn dawel yn ei chartref ar ddydd Iau, Rhagfyr 2, yn 97 mlwydd oed. Gwraig cariadus a gwelir ei heisiau gan ei theulu a'i ffrindiau. Angladd preifat ond yn y flwyddyn newydd fe fydd gwasanaeth i gwasgaru'r lludw. Rhoddion er cof am Eirian, os dymunir tuag at 'Paul Sartori Hospice at Home' trwy law Paul Jenkins a'i feibion Trefnwyr Angladdau, Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB. Ffon: 01348 873250.

456 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.