Announcements

Mr Granville Thomas Lewis (Glan) Rees

Mr Glanville Thomas Lewis (Glan) Rees - Trefdraeth Bu farw yn dawel, ddydd Sul Mai 1af, gartref gyda'i deulu. Priod annwyl Ann. Tad i Aled ac Osian. Tad yng nghyfraith i Leanne a Mary. 'Dac' i Seren, Gruff, Orlaith ac Eleri. Angladd breifat yn Amlosgfa Arberth i'w ddilyn gan wasanaeth gyhoeddus yng Nghapel Ebeneser, Trefdraeth ar ddydd Sadwrn, 14eg o Fai am 1.00 y prynhawn. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at y Paul Sartori Foundation drwy law Paul Jenkins a'i Feibion Trefnwyr Angladdau, Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB. Ffon: 01348 873250.

287 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.