In Memoriam

Etta Mary & William James

Er cof am rhieni annwyl sef ETTA MARY a WILLIAM JAMES Awel-y-Mynydd, Maenclochog Mama a hunodd Medi 23 1979 a Dada, Rhagfyr 1af 1980 Byth mewn cof Mair, Llwyd ar teulu

444 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message