Acknowledgements

Mari Vaughan

Mari Vaughan DIOLCH Mae Mari Vaughan, Erw Deg yn diolch o galon i berthynasau , ffrindiau a chymdogion am eu cyfarchion Nadolig caredig, ac yn dymuno Blwyddyn Newydd iach ac hapus i chi gyd yn 2021. THANKS Mari Vaughan Erw Deg , extends sincere thanks to relatives, friends and neighbours for their kind Christmas greetings, and wishes good health and happiness to all in 2021.

286 views

Messages