Retirement

Alwyn Daniels

EGLWYSI CYLCH CARN INGLI (Bethlehem,Caersalem,Ebeneser,Jabes,Tabor) Mae'r Gweinidog,y Parchg Alwyn Daniels, bellach wedi ymddeol wedi deugain mlynedd o weinidogaeth ymroddedig a thystiolaeth loyw yn ein cylch a thu hwnt. Byddwn yn cyflwyno tysteb i ddangos ein gwerthfawrogiad o'i waith a'i wasanaeth ef a Jean, ei briod,pan fydd amgylchiadau'n caniatau. Os carech chi gyfrannu,gellir anfon siec,taladwy i "Cyfrif Tabor, Bethlehem,Caersalem a Jabes", i Gwenno Eynon,Glan Gwaun, Pontfaen,Abergwaun,Sir Benfro SA65 9SG, cyn CHWEFROR 28, 2021.DIOLCH YMLAEN LLAW.

103 views

Messages