Search for more Public Notices in your area
Traffic

HYSBYSIAD I'R CYHOEDD CYNGOR SIR PENFRO CYFLWYNO NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG (SOUTH ROAD, PENFRO) 2021

Notice ID: HAV2049648

Notice effective from
7th April 2021 to 7th May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
HYSBYSIAD I'R CYHOEDD CYNGOR SIR PENFRO CYFLWYNO NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG (SOUTH ROAD, PENFRO) 2021 Rhoddir hlYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn cynnig, wrth arfer y pwerau a roddir gan Adran 90A a 90C o Ddeddf Priffyrdd 1980 a'r Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1996, i ddarparu nodweddion gostegu traffig ar South Road fel y manylir yn Atodlen 1999 oV hysbysiad hwn.
Rhoddir
drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn cynnig, wrth arfer y pwerau a roddir gan Adran 90A a 90C o Ddeddf Priffyrdd 1980 a'r Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1996, i ddarparu nodweddion gostegu traffig ar South Road fel y manylir yn Atodlen 1999 oV hysbysiad hwn.
Gellir astudio cynllun sy'n dangos lleoliad y nodweddion gostegu traffig ar-lein yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-trraffig-ffyrdd


Os hoffech wrthwynebu'r cynnig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad
drwy gwblhau'r ffurf len adborth ar-lein neu drwy ysgrifennu at yr islofnodedig erbyn
yr 28 Ebrill 2021. Dyfynnwch: SOUTHRD - T/C
Dyddiedig y 7fed diwrnod hwn o Ebrill 2021
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaitti
Cyngor Sir Penfro
See table attached below:
Ar bwynt sydd 106 metr i'r gorllewin o*r gyffordd a Jogram Avenue
Bwrdd croesi uchel 65mm o uchder (4800mm o hyd x lied y gerbytffordd gyfan)
Ar bwynt sydd 93 metr i'r gorllewin o*r gyffbrdd a Jogram Avenue.
System flaenoriaeth - gyda blaenoriaeth yn y Ion tua'r dwyrain.
PUBLIC NOTICE PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL INTRODUCTION OF TRAFFIC CALMING FEATURES (SOUTH ROAD, PEMBROKE) 2021 NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A and 90C of the Highways Act 1980 and the Highways (Road Humps) Regulations 1999, to provide traffic calming features on South Road as detailed in Schedule 1 of this notice
is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A and 90C of the Highways Act 1980 and the Highways (Road Humps) Regulations 1999, to provide traffic calming features on South Road as detailed in Schedule 1 of this notice
A plan showing the location of the traffic calming features maybe inspected online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


If you wish to object to the proposal you should send the grounds for your objection
by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the
28* day of April 2021. Please Quote: SOUTH RD - T/C
Dated this 7* day of April 2021
Darren Thomas
Head of Infrastructure
Pembrokeshire County Council
SCHEDULE
See table attached below:

Attachments

HAV2049648.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices