Search for more Public Notices in your area
Traffic

PUBLIC NOTICE COUNTY OF PEMBROKE INTRODUCTION OF TRAFFIC CALMING FEATURES (FORT ROAD, PEMBROKE DOCK) 2021

Notice ID: HAV2061634

Notice effective from
21st April 2021 to 21st May 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO
HYSBYSIAD I'R CYHOEDD CYNGOR SIR PENFRO CYFLWYNO NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG (FORT ROAD, DOC PENFRO) 2021
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor Sir Penfro yn cynnig, wrth arfery pwerau a roddir gan Adran 90A a 90C o Ddeddf Priffyrdd 1980 a'r Rheoliadau Priffyrdd (Twmpathau Ffyrdd) 1996, i ddarparu nodweddion gostegu traffig ar Fort Road fel y manylir yn Atodlen 1999 o'r hysbysiad hwn.
Gellir astudio cynllun sy'n dangos lleoliad y nodweddion gostegu traffig ar-lein yn

https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddio-trraffig-ffyrdd


Os hoffech wrthwynebu'r cynnig, dylech anfon y rhesymau dros eich gwrthwynebiad drwy gwblhau'r ffurflen adborth ar-lein neu drwy ysgrifennu at yr islofnodedig erbyn yr 12ed diwrnod o Fai 2021. Dyfynnwch: FORTRD - T/C
Dyddiedig y 21 eg diwrnod hwn o Ebrill 2021
Darren Thomas Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro

See table attached below:

PUBLIC NOTICE COUNTY OF PEMBROKE INTRODUCTION OF TRAFFIC CALMING FEATURES (FORT ROAD, PEMBROKE DOCK) 2021
NOTICE is hereby given that the Pembrokeshire County Council propose, in exercise of the powers conferred by Section 90A and 90C of the Highways Act 1980 and the Highways (Road Humps) Regulations 1999, to provide traffic calming features on Fort Road as detailed in Schedule 1 of this notice
A plan showing the location of the traffic calming features maybe inspected online at

www.pembrokeshire.gov.uk/TRO-public-notices


If you wish to object to the proposal you should send the grounds for your objection by either completing the online feedback form, or, in writing to the undersigned by the 12th day of May 2021. Please Quote: FORTRD - T/C
Dated this 21 st day of April 2021
Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council

See table attached below

Attachments

HAV2061634.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices