Search for more Public Notices in your area
Planning

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1), (2A) STEPASIDE PLAYGROUND, PEMBROKESHIRE

Notice ID: HAV2153613

Notice effective from
28th July 2021 to 27th August 2021

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, ADRAN 123 (1), (2A) MAES CHWARAE STEPASIDE, SIR BENFRO Rhoddir HYSBYSIAD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwaredu man agored sydd ag arwynebedd o tua 293 o fetrau sgwar, sy'n cael ei ddefnyddio fel maes chwarae cyhoeddus ar hyn o bryd, ar gyfer tlr gardd arfaethedig. Gall unrhyw wrthwynebiadau sy'n ymwneud a'r gwarediad arfaethedig gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig i'r Prif Swyddog Eiddo, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1 TP, neu drwy anfon e-bost at

propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

erbyn 5pm ar 27 Awst 2021 fan bellaf.

Mae cynllun sy'n dangos lleoliad y man agored cyhoeddus y bwriedir ei waredu ar gael trwy gais ar e-bost i

propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch rhyngrwyd neu e-bost neu ddiffyg mynediad, ffoniwch Ddesg Gymorth Eiddo y cyngor ar 01437 775874 i drafod opsiynau amgen posibl.

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1), (2A) STEPASIDE PLAYGROUND, PEMBROKESHIRE NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intends to dispose of open space having an area of approximately area of 293 square metres which is currently used as a public playground for proposed garden land. Objections relating to the proposed disposal may be made in writing and addressed to Chief Property Officer, Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP or sent via email to

propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

by no later than 5pm on 27th August 2021.

Apian showing the area of the public open space land intended to be disposed of can be provided by email on request, by emailing

propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

If you have any internet or email issues or lack of access, please call the Council's Property Help Desk on 01437 775874 to discuss possible alternatives.

Attachments

HAV2153613.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices