Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Licensing

Goods Vehicle Operators Licence

Notice ID: HV3944673

Notice effective from
21st December 2016 to 20th January 2017

Goods Vehicle Operators Licence
Pembrokeshire County Council trading as Pembrokeshire County Council of County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA6II TP is applying to change an existing licence as follows. To add an operating centre to keep 2 goods vehicles and 0 trailers at Johnston CP School, Langford Road, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3PY. To add an operating centre to keep 2 goods vehicles and 0 trailers at Cold Inn Farm, Cold Inn, Kilgetty, Pembrokeshire, SA68ORP To add an operating centre to keep 1 goods vehicles and 0 trailers at The
Frolic, Roberston Wathen, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8EJ. To add an operating centre to keep 4 goods vehicles and 2 trailers at Crane Cross Civic Amenities Site, Devonshire Drive, Saundersfoot, Pembrokeshire, SA69 9EE
Owners or occupiers of land (including building) nearthe operating centres who believe that their use or enjoyment of
that land would be affected,should make written representation to theTraffic Commissioner at Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds LS9 6NFstating their reasons, within 21 days of this notice. Representors must at the same time send a copy of their representation to the applicant at the address givenat the top of this notice. A Guide to Makinga Representation is available from theTrafficCommissioners Office.
Trwydded Gweithredu Cerbydau Nwyddau
Mae Cyngor Sir Penfro, yn masnachu fel Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TPyn gwneud cais
i newid trwydded bresennol fel a ganlyn.
Ychwanegu canolfan weithredu i gadw 2 gerbyd nwyddau a 0 trelarsyn Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston, Ffordd Langford, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3PY. Ychwanegu canolfan weithredu i gadw 2 gerbyd nwyddau a) trelars ar Cold Inn Farm, Cold In, Cilgeti, Sir Benfro, SA68
0RP. Ychwanegu canolfan weithredu i gadw I cerbyd nwyddau
a 0 trelar yn The Frolic, Robeston Wathan, Arberth, Sir Benfro, SA67 8EJ. Ychwanegu canolfan weithredu i gadw 4
cerbyd nwyddau a 2 drelar ar Crane Cross CivicAmenities
Site, Devonshire Drive, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9EE.
Dylai perchnogion neu feddianwyr tir (gan gynnwys adeiladau)
ger y canolfannau gweithredu sy'n credu y byddai eu defnydd neu eu mwynhad o'rtiryn cael ei effeithio, ddanfon cynrychiolaeth ysgrifenedig at y Comisiynydd Traffig, Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF yn nodi eu rhesymau, o fewn 21 diwrnod i'r hysbysiad hwn. Dylai cynrychiolwyr hefyd ddanfon copi o'u cynrychiolaeth at yr ymgeisydd, at y cyfeiriad a roddir ar frig yr hysbysiad hwn.
Mae Cyfarwyddydar Wneud Cynrychiolaeth ar gael o
Swyddfa'r Comisiynydd Traffig.

Attachments

HV3944673.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices