Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communic
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_

Notice ID: HV3960506

Notice effective from
25th January 2017 to 24th February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
AILWEIRIO TRYDANOL STOC TAI CYNGOR CYFNOD: 1 EBRILL 2017 - 31 MAWRTH 2020 (Gydag Opsiwn i ymestyn hyd at 12 mis yn ychwanegol)
Gwahoddir ceisiadau gan gwmniau sy'n dymuno tendro ar gyfer gwaith ailweirio trydanol stoc tai cyngor.
Bydd Cyngor Sir Penfro'n cynnal yr ymarfer caffael yn electronig gan ddefnyddio'r porth e-dendro BravoSolution. Dylai partion sy'n dymuno mynegi diddordeb yn y cyfle hwn fewngofnodi i https://etenderwales.bravosolution.co.uk i gymryd rhan.
Am gefnogaeth gyda'r broses geisiadau cysylltwch a Chynghorwyr Tendro Busnes Cymru trwy Ganolfan Gyswllt Llywodraeth Cymru ar 03000 6 03000.
Rhaid dychwelyd Tendrau wedi'u cwblhau erbyn 15:00 ar ddydd Mercher22 Chwefror 2017. Mae hwn yn dendr Categori 1 sydd werth oddeutu £500,000 a throsodd. Mae'rgofynion hyn hefyd wedi'u hysbysebu ar www.sell2wales.co.ukar25 Ionawr 2017
ELECTRICAL REWIRING OF COUNCIL HOUSING STOCK PERIOD: 1st APRIL 2017 - 31st MARCH 2020 (With an Option to extend for up to a further 12 months)
Applications are i nvited from f rmswi shi ng to tender forElectr ca Rewi ri ngofCounci l Housi ng Stock
Pembrokeshire County Council will be conducting this procurementexercise electronically
usi ng the BravoSoluti on e-tenderi ng portal. Interested parti es wi shi ng to expressan i nterest in
this opportunity should logon to https://etenderwales.bravosolution.co.ukto participate.
For support with thi s bi ddi ng process please get i n touch wi th the Busi ness Wales Tenderi ng
Advisors via the Welsh Government's Contact Centre on 03000 6 03000.
Completed Tenders must be returned by 15:00 hrs on Wednesday 22nd February 2017.
This is a Category 1 tender for which the approximate value is £500,000 and above.
This requirement has been advertised onwww.sell2wales.co.uk on the 25th January 2017.
Paul Ashley-Jones
Pennaeth Caffael/ Head of Procurement
TENDRO AR GYFER CONSESIWN ARLWYO YM MAES PARCIOTRAETH Y DE, DINBYCH-Y-PYSGOD CYFNOD: 1 EBRILL 2017 - 31 HYDREF2019 (Gydag Opsiwn i ymestyn hyd at 12 mis yn ychwanegol)
Gwahoddir ceisiadau gan gwmniau sy'n dymuno tendro ar gyfer consesiwn arlwyo ar gyfer Maes Parcio Traeth y De, Dinbych-y-pysgod.
Bydd Cyngor Sir Penfro'n cynnal yr ymarfer caffael yn electronig gan ddefnyddio'r porth e-dendro BravoSolution. Dylai partion sy'n dymuno mynegi diddordeb yn y cyfle hwn fewngofnodi i https://etenderwales. bravosol ution.co. uk i gymryd rhan.
Am gefnogaeth gyda'r broses geisiadau cysylltwch a Chynghorwyr Tendro Busnes Cymru trwy
Ganolfan Gyswllt Llywodraeth Cymru ar 03000 603000.
Rhaid dychwelyd Tendrau wedi'u cwblhau erbyn 12:00 ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2017. Mae hwn yn dendr Categori 3 sydd a'i werth rhwng £100,000 a£249,999. Mae'rgofynion hyn hefyd wedi'u hysbysebu ar www.sell2wales.co.uk ar 25 Ionawr 2017.
TENDER FOR A CATERING CONCESSION
AT SOUTH BEACH CAR PARK, TENBY
PERIOD: 1st APRIL 2017 - 31st OCTOBER2019 (With an Option to extend for up to a further 12months)
Appli cations are i nvited from f rmswi shing to tender fora cater ngconcessi on at SouthBeach Car
Park, Tenby.
Pembrokeshire County Council will be conducting this procurementexercise electronically
usi ng the BravoSoluti on e-tenderi ng portal. Interested parti es wi shi ng to expressan i nterest in
this opportunity should logon to https://etenderwales.bravosolution.co.uk to participate.
For support with thi s bi ddi ng process please get i n touch wi th the Busi ness Wales Tenderi ng
Advisors via the Welsh Government's Contact Centre on 03000 6 03000.
Completed Tenders must be returned by 12:00 hrs on Friday 24th February 20 17.
This isa Category 3 tender forwhich the approximate value is between £100,000 and
isa
£249,999.
These requirements have also been advertised on www.sell2wales.co.uk on 25th January 201 7.
Paul Ashley-Jones
Pennaeth Caffael/ Head of Procurement

Attachments

HV3960506.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices