Search for more Public Notices in your area
The Light House
General

NOTICE

Notice ID: HV3992487

Notice effective from
16th March 2017 to 15th April 2017

NOTICE
The Registrar General, being satisfied that the following building is no longer used by the congregation on whose behalf it was registered for marriages in accordance with section 41 of the Marriage Act 1949 (as amended by section1(1) of the Marriage Acts Amendment Act 1958), has cancelled the registration thereof: The Light House, Stratford Road, Milford Haven. Jeanette Marshall for the Registrar General March 2017
HYSBYSIAD
Mae’r Cofrestrydd Cyffredinol, sy’n fodlon nad yw’r adeilad canlynol bellach yn cael ei ddefnyddio gan y gynulleidfa y cofrestrwyd ef ar eu rhan ar gyfer gweinyddu priodasau ynddo yn unol ag Adran 41 o’r Ddeddf Priodasau 1949 (fel y'i diwygiwyd gan Adran 1(1) o'r Ddeddf Diwygio Deddfau Priodasau 1958), wedi dileu’r cofrestriad hwnnw: The Light House, Ffordd Stratford, Aberdaugleddau. Jeanette Marshall ar ran y Cofrestrydd Cyffredinol Mawrth 2017

Attachments

HV3992487.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices