Acknowledgements

Bronwen Davies

Bronwen Davies Crud yr Awel, Heol y Wern, Aberteifi (gynt o Nantperchellan Penybryn a Garth Heol yr Ogof Aberporth) Dymuna Eirlys, Kevin a Gerallt a'u teuluoedd ddiolch yn ddiffuant i deulu a ffrindiau am bob arwydd o gefnogaeth a gawsant o golli Mam a Mamgu annwyl iawn. Diolch am y blodau, y cardiau niferus, i'r rhai hynny wnaeth dalu teyrnged ar ddiwrnod yr angladd ar hyd y ffordd o Aberteifi i Arberth, ac am y cafraniadau ariannol o £1,600 a dderbyniwyd tuag at Gofal Canser Aberteifi. Diolch hefyd i'w Gweinidog, Y Parch Rosier Morgan, am arwain yr angladd yn Arberth ac i Colin Philllips a'i Ferched am y trefniadau angladddol.

247 views

Messages