Western Telegraph - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Pembrokeshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Wendy Ann Mathias

Published on 06/12/2023

MATHIAS Wendy Ann Clunderwen. Yn dawel nos Iau, 30ain Tachwedd, adref gyda'i theulu, Wendy, Glenview, Clunderwen. Priod hoff Hywel, mam dyner Emma ac Arwel, Rachel a Tudor, mamgu cariadus Aled, Lloyd, Dafydd a Bronwen. Angladd gyhoeddus ddydd Llun, 11eg Tachwedd, yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 2.30 o'r gloch. Blodau Teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at Sefydliad Paul Sartori, trwy law Ken Davies a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Blaenwern, Bro Waldo, Clunderwen. SA66 7NQ ffon: 01437 563319. Peacefully on Thursday, 30th November at home with her family, Wendy of Glenview, Clunderwen. Beloved wife of Hywel, dear mother of Emma and Arwel, Rachel and Tudor, loving 'mamgu' of Aled, Lloyd, Dafydd and Bronwen. Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth, on Monday, 11th December, at 2.30p.m. Family flowers only. Donations if so desired towards The Paul Sartori Foundation, c/o Ken Davies & Sons, Funeral Directors, Blaenwern, Bro Waldo, Clunderwen, SA66 7NQ Tel: 01437 563319

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.