Western Telegraph - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Pembrokeshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Marc Beasley

Published on 26/03/2024

BEASLEY Marc Yn sydyn yn ei gartref ddydd Gwener, 15ed o Fawrth, 2024, Elfed Marc Beasley 37 Llain Drigarn, Crymych yn 37 mlwydd oed. Mab annwyl Diane ac Elidyr, brawd cariadus Heulwen ac Ifan, ewythr balch Brython, wyr ffyddlon Bertie, nai tyner Martin, Dawn a Delyth, cefnder hoffus Ieuan, Carys, Betsan, Cai, Gruffudd, Cynog a Myfyr. Gwasaneth cyhoeddus ddydd Llun y Pasg, Ebrill 1, yng Nghapel Henllan Amgoed (SA34 0SJ) am 11.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion os dymunir i 'Cronfa Goffa Marc Beasley' (Adran Iau Clwb Rygbi Crymych) trwy law y Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi SA43 1DF, Ffon: 01239 621192. --------------- Suddenly at his home on Friday, March 15, 2024, Elfed Marc Beasley, 37 Llain Drigarn, Crymych aged 37 years. Beloved son of Diane and Elidyr, much loved brother of Heulwen and Ifan, proud uncle of Brython, faithful grandson of Bertie, dear nephew of Martin, Dawn and Delyth, fond cousin of Ieuan, Carys, Betsan, Cai, Gruffudd, Cynog and Myfyr. Public funeral service on Easter Monday, April 1 at Henllan Amgoed Chapel (SA34 0SJ) at 11.00am. Family flowers only, but donations, if desired, to the 'Cronfa Goffa Marc Beasley ' (Crymych RFC Junior Section) c/o Colin Philips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan SA43 1DF. Tel 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.