Western Telegraph - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Pembrokeshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Gwenda Davies

Published on 08/04/2024

DAVIES Gwenda Yn dawel yng Nghartref Brondesbury Lodge, Aberteiifi ddydd Sadwrn, Mawrth 30, 2024, hunodd Mary Gwendoline (Gwenda) Davies, Hafodwen, Eglwyswrw (gynt Hafan, Abergwaun) yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl Ben, mam dyner Gary ac Elin, mam-yng-nghyfraith hoffus Phil, mamgu arbennig i James, Ben a Sam. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Ebrill 13 yng Nghapel Ebeneser, Trefdraeth am 2.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Brynhyfryd. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i "Friends of Brondesbury Lodge" trwy law y Trefnyddion Angladdau, Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi SA43 1DF Ffon: 01239 621192.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.