Western Telegraph - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Pembrokeshire

I'm looking for celebrations
Death Notice

Sophia Barbara Ann JONES

Published on 22/05/2024

JONES Sophia Barbara Ann Treletert, Sir Benfro (11/09/35 - 06/05/24) Bu farw Barbara o 'Manite', Treletert, Sir Benfro, yn heddychlon yng Nghartref Gofal Parc Y Llyn, Treamlod, Sir Benfro, ar ddydd Llun Mai 6ed 2024 yn 88 mlwydd oed. Priod annwyl a ffyddlon Brian, mam annwyl Aled, Eirian, Emyr, Rhodri a Llyr, 'Mamgu' a mam-yng-nghyfraith gariadus. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Pen Y Bont, Casblaidd dydd Gwener Mai 24ain 2024 am 11.00 o'r gloch. Blodau teulu yn unig ond rhoddion os dymunir tuag at Gapel Pen Y Bont, Casblaidd trwy Paul Jenkins a'i Feibion Trefnwyr Angladdau Capel Gorffwys, Feidr Castell, Abergwaun SA65 9BB (01348) 873250. JONES Sophia Barbara Ann Letterston, Pembrokeshire (11/09/35 - 06/05/24) Barbara of 'Manite', Letterston, died peacefully at Parc Y Llyn Care Home, Ambleston, Pembrokeshire, on Monday 06th May 2024 aged 88 years. Beloved and devoted wife of Brian, beloved mother of Aled, Eirian, Emyr, Rhodri and Llyr, loving 'Mamgu' and mother-in-law. Public service at Capel Pen Y Bont, Wolfscastle on Friday 24th May 2024 at 11.00 o'clock. Family flowers only but donations if desired towards Capel Pen Y Bont, Wolfscastle through Paul Jenkins & Sons Funeral Directors Chapel of Rest, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB (01348) 873250.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.