Western Telegraph - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Pembrokeshire

I'm looking for celebrations
In Memoriam

Valmai Reed

Published on 07/02/2024

REED Valmai (Val) Er cof annwyl am Val, Cwm Gwaun. Hunodd ar 9 Chwefror 2023 Gorffwys nawr mae'r dwylo annwyl a wnaith gymaint gynt i ni, Ninnau yn ein hiraeth gofiwn am ei haberth drosom ni. Byth mewn cof, Dyfed, Hefyn, Mair a'r teuluoedd. Yn angof ni chei fod.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.