Rhai o enillwyr lleol yn Eisteddfod CFfI Ceredigion yn ddiweddar.