Acknowledgements

I Williams

Williams Dymuna teulu'r diweddar Ida Williams, St Bernards, Rosebush, ddiolch i bawb am y rhoddion a dderbyniwyd er cof amdani. Casglwyd £1200 ac fe fydd yr arian yn cael ei rannu rhwng Macmillan Cancer Support a Sefydliad Paul Sartori. Diolch i bawb am eu rhoddion hael, ac am bob cefnogaeth dros y misoedd diwethaf. The family of the late Ida Williams, St Bernards, Rosebush, would like to thank everyone for their kind donations in memory of Ida. £1200 was donated and the money will be shared between Macmillan Cancer Support and the Paul Sartori Foundation. Thanks to veryone for their kind donations and for the support shown during the last few months.

92 views

Messages